Voedselveilige smeermiddelen

Diverse smeermiddelen voor de voedingsindustrie

Net als in elke andere industrie worden in de voedingsindustrie diverse soorten smeermiddelen gebruikt. Maar juist anders dan in elke andere industrie is hier de grote vraag: Is het onderhoud in de productie voedselveilig geregeld?

Vermijd risico’s in de voedselverwerking en zorg dat jullie reinigingsmiddelen en de diverse smeermiddelen voor de voedingsindustrie aan de wettelijke eisen, regels en aan jullie eigen beleid voldoen. Zorg voor een uiteindelijk veilige consumptie en voorkom hiermee negatieve publiciteit in de media. Met de volgende informatie en ons advies vanuit de praktijk helpen we je graag, zodat je zeker weet dat tijdens het produceren het onderhoud voedselveilig is geregeld met voedselveilige smeeroliën, voedselveilige smeervetten en reinigers.

Smeervet en smeerolie voor de voedingsindustrie

Het Amerikaanse NSF international en het Zweedse 2Probity zijn verantwoordelijk voor de productregistratie van voedselveilige smeermiddelen en chemicaliën (reinigers). Op basis van de toepassing en de samenstelling van de producten geven zij verschillende registraties uit. Waaronder die (H1) voor een veilig gebruik van een smeerolie of smeervet voor de voedingsindustrie. Datzelfde geldt voor de productie en verwerking van diervoeding, water, drank, tabak en farmaceutische producten.

Zo op het eerste gezicht en tijdens het gebruik van de producten is het voor te stellen dat als er een NSF- of 2Probity-logo op de verpakking staat, het gebruikt mag worden in een productieomgeving van voedingsmiddelen. Niets is minder waar. Een logo op een verpakking als zijnde ‘geregistreerd’ is geen garantie dat het product ook werkelijk voedselveilig is en er tijdens consumptie van het eindproduct geen risico is voor de volksgezondheid. Let daarom op de H1- of HT1-vermelding én het unieke registratienummer op de verpakking van het smeermiddel.

Passend advies over voedselveilig smeermiddel

 

Food grade smeermiddel

Het gevolg kan zijn dat er bij gebruik verwarring ontstaat. Terecht, want de registraties lijken veel op elkaar, maar zijn eigenlijk totaal verschillend. Zo heb je H1- en HT1-geregistreerde producten met hun specifieke food grade eigenschappen, maar ook H2-registraties, K1 en A1 en die staan juist voor niet-voedselveilige producten.

Redenen en belangrijk genoeg om er dieper op in te gaan met als centrale vraag: Welke registraties geven aan dat een product als voedselveilig of food grade mag worden gebruikt tijdens het onderhoud in de directe omgeving waar voedingsmiddelen worden geproduceerd of verwerkt?

Soorten voedselveilige smeermiddelen

De belangrijkste registraties die aangeven welke soorten voedselveilige smeermiddelen er zijn, worden aangegeven met de vermelding H1, HT1 en H2.

  • H1- en HT1-registraties: Voedselveilige smeer- en reinigingsmiddelen en warmteoverdrachtsoliën en koudedragervloeistoffen

H1-geregistreerde smeer- en reinigingsmiddelen en HT1-geregistreerde warmteoverdrachtsoliën en koudedragervloeistoffen mogen (incidenteel) in contact komen met voedingsmiddelen in en rond voedselverwerkingsgebieden zonder dat ze de volksgezondheid in gevaar brengen.

  • H2-registraties: Niet-voedselveilige smeermiddelen

H2-smeermiddelen zijn niet bedoeld om hoe dan ook in het productieproces in contact te komen met voedingsmiddelen, zelfs niet incidenteel.

Vervolgens zijn er nog de overige registraties:

  • A1: Algemene niet-voedselveilige reinigingsmiddelen
  • H3: Niet-voedselveilige oplosbare anticorrosiemiddelen
  • K1: Niet-voedselveilige solventreinigers
  • 3H: Voedselveilige lossingsmiddelen (wel onderworpen aan maximale concentraties in het eindproduct)

Vragen over onze voedselveilige smeermiddelen?

Voedselveilig smeertechnisch onderhoud biedt niet alleen voordelen, het is zelfs noodzaak als vermenging met het eindproduct mogelijk is. Mocht je vragen hebben over onze voedselveilige smeermiddelen, wil je een advies of twijfel je over een smeermiddel dat je nu gebruikt, neem dan contact met ons op. We geven je graag een advies. Of vraag onze brochure over voedselveilige smeermiddelen hier aan.