Projecten

Projectmatige werkzaamheden zijn bijvoorbeeld verversingen, ondersteunende werkzaamheden bij revisies of het onderhoud aan smeersystemen dat eens per periode gedaan moeten worden. Niet minder belangrijk, maar ook niet elke dag. Werk dat je graag aan specialisten overlaat. Misschien simpelweg omdat er geen tijd is om met het eigen team de werkzaamheden uit te voeren. Of ook omdat je weet dat het ten behoeve van de betrouwbaarheid van de equipment en de veiligheid wel goed gedaan moet worden. Als het om verversen gaat, is het handig om te weten wat de belangrijkste oorzaken en redenen zijn:

Oorzaken en redenen om te verversen

Verontreiniging door vaste deeltjes
Daarmee bedoelen we ijzerdeeltjes of omgevingsvuil. Met een juiste wijze van beluchten met beluchtingsfilters, beluchtingspluggen en het schoonhouden van de productie- en opslagomgeving kun je het binnendringen van vaste deeltjes beperken. Indien er inwendige slijtage optreedt werkt dit vaak als katalysator in de negatieve zin.

Contaminatie met vocht
Condensvorming ontstaat bij het warm worden en weer afkoelen van equipment. En uiteraard kan ook water van buiten soms tot bij de olie komen. Dit doet bij veel smeermiddelen afbreuk aan de eigenschappen en dus is het belangrijk op het juiste moment actie te nemen en te verversen.

Thermische ontleding en oxidatie
Als de belasting of snelheid van een toepassing toeneemt, neemt de temperatuur van de olie ook toe. De olie oxideert (veroudert) sneller als de temperatuur stijgt. Per 10° Celsius stijging van de temperatuur gaat het al snel om een halvering van de levensduur van de olie. Dit betekent dat je de olie twee keer zo snel moet verversen.

Controleer bijtijds de status van de olie

Hoe kom je erachter wat de status van de olie is? Door oliemonsters te nemen en te laten analyseren. Wil je tips om oliemonsters te nemen, beluchters op drums te installeren of de smeermiddelen veilig en in een schone ruimte op te slaan? Of wil je dat we komen verversen? Mail of bel ons en dan maken we graag een afspraak.