Reinheid

De kwaliteit van een smeermiddel bepaalt hoe betrouwbaar, hoe lang en hoe efficiënt machines draaien en hoe lang het smeermiddel zelf mee kan. Om de kwaliteit en de eigenschappen van een smeermiddel in stand te houden is het heel belangrijk dat je smeermiddelen beschermt tegen contaminatie. Contaminatie vindt plaats als een smeermiddel wordt vermengd met een ander smeermiddel of met vuil, zand, stof, vocht, slijtagedeeltjes of het (eind-)product waardoor verontreiniging of (bacteriële) besmetting ontstaat.

Behoud van kwaliteit en smeereigenschappen

Reinheid van een smeermiddel speelt een essentiële rol om de specifieke kwaliteit en de eigenschappen van een smeermiddel te behouden. Om de reinheid van smeermiddelen te optimaliseren hebben we de volgende tips voor je:

Cleanliness®-specificaties

Reinheid wordt bepaald door de hoeveelheid vaste deeltjes die afkomstig zijn van binnen of buiten de machine en wordt gemeten door het tellen ervan en het beoordelen van de grootte, concentratie en de hardheid. Onze leveranciers Bel-Ray en Royal Purple filteren standaard hun producten door een 2 micron-filter totdat het monster aan de zogenaamde Cleanliness®-specificaties voldoet. Vervolgens worden oliën afgevuld in schone drums en wordt met een monstername uiteindelijk de reinheid van de olie gegarandeerd.

ePrevent®-oliemonsteranalysesysteem

Het is daarom belangrijk om regelmatig oliemonsters te laten analyseren. Enerzijds of de olie nog voldoet aan de gestelde kwaliteit en anderzijds om een indruk te krijgen van de staat van de machine. We gebruiken hiervoor ons eigen ePrevent®-oliemonsteranalysesysteem.