Netwerkplatforms & Branche-organisaties

Elke dag gebeurt er van alles. Qua ontwikkeling en events bijvoorbeeld. Van Meeuwen werkt samen met diverse netwerkplatforms om zo in contact te zijn en informatie te delen met de relevante partijen in de markt.

Het iMaintain platform brengt tal van beslissers en experts bij elkaar rond de thema’s onderhoud en asset management. Het platform belicht journalistiek en onafhankelijk nieuws, trends en innovaties. Actuele onderwerpen worden uitgediept en het uitgebreide netwerk dient voor kennisdeling en inspiratie. Dat gebeurt via verschillende media, die nauw met elkaar zijn verbonden. Via het vakblad iMaintain, de website iMaintain.info, diverse bijeenkomsten en met jaarcongressen bereikt het platform haar doelgroep.

iMaintain is onderdeel van Industrielinqs Pers en Platform. Naast de kennisintensieve platforms heeft Industrielinqs ook nog losse producten, zoals de Industrielinqs-Catalogus, de Maintenance NEXT-catalogus en de InfraTech-Catalogus. Ook kan het bedrijf in opdracht evenementen organiseren, magazines maken of andere uitgeefproducten realiseren.

De NVDO (de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) is een brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te presteren.

De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en kennisuitwisseling ten dienst te staan en zo op weg te helpen naar excellent asset management.

BEMAS is een Belgisch platform voor het uitwisselen van kennis en goede praktijken in onderhoud en asset management. BEMAS helpt asset intensieve organisaties op weg naar worldclass beheer en onderhoud van technische installaties.

BEMAS helpt daarmee haar leden op weg naar een hogere Return on Assets door een beter beheer van machines, installaties en infrastructuren. BEMAS streeft daarbij naar het verhogen van rendement, betrouwbaarheid en kwaliteit en het verlagen van levensduurkosten, milieubelasting, energieverbruik en risico’s. Door mensen samen te brengen en kennis te delen rond onderhoud en asset management vormt BEMAS de brug naar een duurzame en competitieve industrie en economische welvaart in België.

WCM (World Class Maintenance) is het netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. De doelstelling is radicaal: op naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Dit doet WCM door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen.

De projecten op het gebied van slim onderhoud dragen bij aan een verlengde asset lifetime, aan een betere mobiliteit, aan de noodzakelijke energietransitie, aan kennisontwikkeling en de Nederlandse concurrentiekracht. WCM voert crosssectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelt een onderwijsprogramma en werkt aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstellingen en de overheid participeren.

Door de link met de FME, voert WCM ook een actieve lobby om de onderwerpen smart maintenance, smart assetmanagement en smart services hoger op de politieke agenda te krijgen.

 

KicMPi staat voor Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie en is een zelfstandige coöperatieve vereniging voor het ‘Innoveren met maintenance in de procesindustrie.’ KicMPi stimuleert samenwerking tussen bedrijven en zoekt naar concrete oplossingen en naar een projectmatige aanpak voor onderhoudsvraagstukken.

Deze projecten worden vervolgens door projectteams opgepakt en verder ontwikkeld. Hierbij wordt gezocht naar aanvullende kennis en expertise en naar vruchtbare combinaties en samenwerking met lopende (externe) initiatieven. Ook zijn onderwijsinstellingen en andere externe partijen betrokken.

Railforum bestaat sinds 1992 en is het onafhankelijke kennisnetwerk van 200 bedrijven en organisaties die actief zijn in de brede railsector. Centraal in de vereniging staat het uitwisselen van kennis en ervaringen, om zo het maatschappelijk en economisch rendement van spoorvervoer te vergroten en te zorgen voor afstemming met andere sectoren, de politiek en wetenschap.

Railforum brengt verladers, vervoerders, bouwers, adviesbureaus en overheden samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Op deze manier stimuleert Railforum samenwerking in de railsector en creëert zij ruimte voor verbetering.

De vereniging IRO, bijna een halve eeuw geleden opgericht, is een onafhankelijke non-profitorganisatie die de belangen van haar 400 aangesloten bedrijven ondersteunt en behartigt in de Offshore Energy supply industrie. De IRO-missie, die de toegangspoort tot Nederlandse leveranciers in de energiesector is, is uiteindelijk gericht op het behouden en versterken van de positie van de Nederlandse offshore-energiesector.

De IRO-leden bestaan ​​uit een grote verscheidenheid aan zowel multinationals als kmo’s. Ze vertegenwoordigen de volledige supply chain binnen de olie-, gas-, offshore hernieuwbare en mariene energie-industrie, met activiteiten die betrekking hebben op: engineering en consultancy, constructie en fabricage, levering van installaties en apparatuur, contractering en installatie, exploratie en productie en personeel en HSE, beide voor offshore upstream olie & gas en offshore hernieuwbare energiebronnen (wind, zee en drijvende zonne-energie).

Het dienstenaanbod dat IRO haar leden biedt, varieert van het onderhouden van relaties met de regering en ngo’s en het faciliteren van netwerkmogelijkheden binnen de IRO-gemeenschap tot het deelnemen aan internationale handelsmissies en tentoonstellingen, evenals het geven van Business Intelligence en trainingen.

De Stichting PAVO heeft als doel het bevorderen van de uitwisseling van praktische toepasbare kennis en informatie in de voedingsmiddelenindustrie (food en feed). Dit gebeurt door het organiseren van bijeenkomsten waarin functionarissen uit de praktijk vertellen hoe zij een bepaalde probleem of onderwerp hebben aangepakt. En wat daarbij hun positieve en negatieve ervaringen zijn geweest. Deze bijeenkomsten vinden bijna altijd in een bedrijf plaats waar na de presentaties nog een rondleiding door het bedrijf volgt.

De PAVO richt zich op managers en medewerkers in de voedingsmiddelenindustrie die werkzaam zijn in productie, procestechnologie en -automatisering, product- en procesontwikkeling, R&D, kwaliteit en continu verbeteren.

logo-ELGI-e1421157185552

 

 

We zijn lid van de European Lubricating Grease Institute (ELGI) en bestuurlijk actief in de Vereniging Smeerolieondernemingen Nederland (VSN). Deze vereniging signaleert ontwikkelingen in de smeermiddelenmarkt.

 

 

COMPANY_MEMBER_LOGO_2015_CMYK

 

Van Meeuwen is actief in de subgroep Lubricants van de European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Zo blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

 

 

 

feda_weblogo

Ook zijn we als lid actief binnen de FEDA, de branchevereniging voor Aandrijf- en Automatiseringstechniek in Nederland.

 

 

 

logo-NVC

Van Meeuwen is lid van het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC), de vereniging van bedrijven die het belang erkennen van verpakken als activiteit binnen de gehele supply chain van verpakte producten. De vereniging stimuleert het continu verbeteren van verpakken.

 

 

FBned_FC

 

Van Meeuwen is aangesloten bij Familiebedrijven Nederland (FBNed), een inspirerend netwerk voor familiebedrijven en ondernemende families. FBNed biedt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, inzichten en ideeën op te doen over belangrijke uitdagingen zoals opvolging, governance, leiderschap, eigendomstrategie en de gevoeligheden tussen familie en bedrijf.

 

 

 

Het “Platform HDN” verschaft duidelijkheid in het labyrint van Europese normen en richtlijnen met betrekking tot ontwerp en bouw van machines en procesinstallaties in de voedingsmiddelenindustrie. Hiermee wordt de voedselveiligheid in onze samenleving nu en in de toekomst gewaarborgd. Daarnaast heeft de Nederlandse voedingsindustrie aangegeven om een voortrekkersrol te willen blijven spelen door het verder ontwikkelen van specifieke richtlijnen in het Platform HDN, bovenop de Europese regelgeving.