Media

Het industrieel management magazine Europoort Kringen verschijnt 12 keer per jaar met in elke publicatie een relevant thema zoals: (petro)chemie, haven, transport, energie, offshore, ICT, infrastructuur, milieu of ARBO. Europoort Kringen bereikt het midden- en topmanagement en het technische kader in alle lagen van de industrie. Van de toeleveranciers, verwerkers, bewerkers, ontwerpers en afnemers in het Europoortgebied, maar ook ver daarbuiten. Daarnaast wordt Europoort Kringen gelezen binnen overheden en kennisinstellingen.

 

 

 

De IRO-Nederlandse Leverancierscatalogus geeft informatie over olie, gas en offshore hernieuwbare gerelateerde bedrijven in Nederland, met hun adressen, mogelijkheden, aantal medewerkers en contactgegevens.

De catalogus is onderverdeeld in de volgende rubrieken:
1. Ontwerp, engineering, onderzoek en advies
2. Bouw, fabricage, scheepsbouw en reparatie
3. Aanneming, installatie en transport
4. Levering van materiaal en materialen
5. Personeel, training en opleiding

Van Meeuwen Lubrication is sinds een aantal jaar partner van Industrielinqs. Daarbij zijn we vooral gericht op het iMaintain-platform. Met als doel kennisuitwisseling, naamsbekendheid en het opdoen van contacten en uitbreiden van netwerken en samenwerking met andere partners en leden.

iMaintain en de andere platforms onder Industrielinqs voorzien in evenementen, nieuwsbrieven, webinars, vakbladen, bedrijfsfilmpjes, projectreportages, whitepapers en de verkiezingen van de Maintenance Manager van het Jaar en de Techniekheld van het Jaar.

 

 

 

 

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) brengt elke jaar diverse industriële vakbladen uit. Daarnaast organiseert zij verschillende bijeenkomsten en diverse technische opleidingen.

Het NVDO Jaarboek bevat verenigingsinformatie en doet verslag van activiteiten die door de NVDO zijn georganiseerd voor verschillende secties. Daarbij wordt informatie gegeven over verschillende cursussen en opleidingen in de onderhoudssector. Alle leden van de NVDO ontvangen dit boek.

Het NVDO Onderhoudskompas is een jaarlijkse uitgave over de marktontwikkelingen in de onderhoudssector. Hierin wordt ingezoomd op trends en ontwikkelingen, feiten, cijfers en visies op de onderhoudsmarkt. Deze gids bevat diverse kengetallen over de markt.

Het NVDO SUTO Visiedocument is binnen de branchevereniging kennisdrager van de thema’s prestatiemanagement en technische arbeidsmarkt. Het is bedoeld voor asset owners en toeleveranciers in de keten van alle organisaties in alle sectoren. Het visiedocument geeft een weergave over de toekomst van de branche aan de hand van cases.

 

In de NVDO-Studiegids staan cursussen, leergangen, workshops en studiedagen die door de NVDO worden georganiseerd voor elke functionaris die betrokken is bij Beheer en Onderhoud (Asset Management). Maar de NVDO-opleidingen zijn er ook voor mensen die zich willen laten omscholen of juist vanuit een andere arbeidsomgeving in beheer en onderhoud aan de slag willen. De NVDO biedt scholingsaanbod in Asset Management en Maintenance in het bijzonder. Ook in-company trainingen zijn mogelijk.

 

 

Het NVDO Vakblad Asset Management (VAM) is het NVDO Vakblad dat zich richt op de totale keten van Asset Management. VAM besteedt niet alleen aandacht aan Maintenance, maar legt haar focus op de totale keten met ook aandacht voor Ontwerp, Veilig Werken, Risicomanagement en Materiaalkunde. Daarbij wordt aandacht besteed aan actualiteiten, projecten, probleemstellingen en kent elke VAM editie een eigen centraal thema. Zie hier één van onze kennisbijdragen in de VAM:

 

De papieren versie van de MaintenanceWijzer was een opmaat naar het online platform maintenancewijzer.nl. Leveranciers en asset owners delen hier hun kennis en kunde over onderhoudsoptimalisatie op een toegankelijke en praktische manier. Door te klikken op de volgende link kom je bij de Van Meeuwen special over onze smeertechnische opleidingen.

 

 

 

VMT biedt vakinformatie voor foodprofessionals in de voedings-, genotmiddelen- en drankenindustrie in Nederland en België. Het vakblad, de website, de nieuwsbrieven, de bijeenkomsten, het leveranciersregister, de boeken en SEM-oplossingen maken VMT tot een belangrijke gesprekspartner voor professionals in de voedingsmiddelenindustrie. Het boek bevat adresgegevens van alle voedselverwerkende bedrijven in Nederland, toeleveranciers van machines en apparaten, advies- en ingenieursbureaus, onderzoeksinstellingen met hun kernactiviteiten, onderwijsinstellingen in Nederland en België, overheidsorganisaties en Europese instanties.