Netwerkplatforms Van Meeuwen Additives

Biogas-E is het platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen. Het is een onafhankelijk kenniscentrum voor alle aspecten van anaerobe vergisting: technologisch, economisch, wetgevend, sociaal, ecologisch. Biogas-E bereikt zijn doelpubliek via de verspreiding van nieuwsbrieven, magazines, voortgangsrapporten en publicatie van artikels op eigen website. De belangrijkste statistieken, zoals het aantal biogasinstallaties, de hoeveelheid groene stroomproductie en hoeveelheid groene warmteproductie, komen aan bod.

Om het anderhalf jaar organiseert Biogas-E het Vlaams Vergistingsforum en via lesavonden en excursies tracht Biogas-E exploitanten, leveranciers, overheden, studenten en andere geïnteresseerde samen te brengen. Biogas-E volgt technologische innovatie op binnen de sector via de coördinatie van en deelname aan verschillende onderzoeksprojecten. Vanuit kennis en ervaring tracht Biogas-E ook de overheid op een objectieve manier te informeren om de ontwikkeling van anaerobe vergisting in Vlaanderen te stimuleren.