PANOLIN namens Van Meeuwen Lubrication op de BouwMachines Kennisdag

De BouwMachines Kennisdag gaat op 15 maart weer fysiek plaatsvinden op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Naast diverse lezingen, kennissessies en een fictieve ‘Otterland’-casus is er op de informatiemarkt in het kader van verduurzaming speciale aandacht voor de biologisch afbreekbare smeermiddelen van PANOLIN.

Op de mini-stand van Van Meeuwen Lubrication kun je je laten informeren hoe je met deze bio-smeermiddelen kosten, machines en het milieu kunt besparen. Klik hier voor meer informatie.

De BouwMachines Kennisdag is bij uitstek geschikt voor directeuren en inkopers van grondverzet-, sloop-, recycling-, wegenbouw- loonwerk en aannemingsbedrijven die zich actief bezig houden met (de inzet van) machines en medewerkers. Maar ook voor Veiligheidsfunctionarissen, KAM-managers en Arbo-functionarissen. Machine- en wagenparkbeheerders werkzaam bij grondverzet-, sloop-, recycling-, wegenbouw- loonwerk en aannemingsbedrijven is de Kennisweek een zeer informatieve dag als het gaat om veiligheid, duurzaamheid, digitalisering en emissiebeperking. Lees meer op de website: https://www.bouwmachineskennisdag.nl/.

De BouwMachines Kennisdag staat dit jaar voor een deel in het teken van de casus Otterland. Op deze fictieve locatie wordt (volledig) emissievrij gewerkt. Welke mogelijkheden zijn er? Maar ook: wat zijn de knelpunten? Er is namelijk nog geen GWW-aannemer te vinden die uitsluitend emissievrije machines heeft. En toch vragen steeds meer opdrachtgevers om de uitstoot tot een minimum te beperken. Dat was de aanleiding voor De Groene Koers, (een initiatief van o.a. Bouwend Nederland en BMWT) en BouwMachines om de handen ineen te slaan en hun achterban uit te dagen

CAT in water CAT op land