Van Meeuwen

Van Meeuwen Lubrication is een Green Award Incentive Provider geworden

Van Meeuwen Green Award uitreiking

Van Meeuwen Lubrication en Green Award Foundation zijn trots en dankbaar te kunnen aankondigen dat Van Meeuwen Lubrication een nieuwe Green Award Incentive Provider is geworden.

De zorg voor het milieu is zeer belangrijk en in het algemeen worden de voorschriften steeds strenger. Als gevolg daarvan neemt de vraag naar biologisch afbreekbare smeermiddelen toe.

Natuurlijk een positieve ontwikkeling voor het milieu. Maar ook vanwege het feit dat milieuvriendelijke smeermiddelen (EAL’s) door de verbeteringen aanzienlijk beter presteren dan conventionele producten. Met de biologisch afbreekbare smeermiddelen van Van Meeuwen spaart u dus niet alleen het milieu, maar ook belangrijke bedrijfsmiddelen en onnodige kosten.

Met de toetreding van Van Meeuwen Lubrication wordt het voor zowel Green-Award zeevaart- als binnenvaartcertificaathouders mogelijk om tegen een gereduceerd tarief middelen, advies en trainingen af te nemen. Met de toetreding als nieuwe Green Award Incentive Provider wil Van Meeuwen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de scheepvaart wereldwijd.

Green Award verwelkomt zeker biologisch afbreekbare smeermiddelen als toevoeging aan de lange lijst van stimuleringsmaatregelen die door haar partners worden aangeboden. Meer aandacht voor het voorkomen van vervuiling van het water (rivieren en zeeën) is niet alleen logisch, maar is ook een must om al onze duurzaamheidsagenda’s te versnellen en onze voedselketen te beschermen.

Van Meeuwen Green Award

 

Hoge prestaties & voordelig

Van Meeuwen Lubrication heeft een sterke focus op Technologie, Economie en Milieu. Met het volledige programma high performance Environmentally Acceptable Lubricants (EAL’s) biedt Van Meeuwen oplossingen voor o.a. Stern Tubes, Deck Hydraulics, Cranes en Wire Ropes.

Wat biedt Van Meeuwen?

Lubricants:

  • Green Point biologisch afbreekbare smeermiddelen – tegen een gereduceerd tarief van 10%
  • Royal Purple biologisch afbreekbare smeermiddelen – tegen een gereduceerd tarief van 5%
  • Bel-Ray biologisch afbreekbaar smeermiddel – tegen een gereduceerd tarief van 5%
  • PANOLIN biologisch afbreekbare smeermiddelen – 5% minder

Advies:

  • Lubrication Consultancy Services – tegen een gereduceerd tarief van 10%

Onderwijs:

  • Smeringsopleidingen & cursussen – tegen een gereduceerd tarief van 10%

Kijk voor meer info op de website: https://vanmeeuwen.com/en/lubrication/

Over de Stichting Green Award:

Green Award certificeert olie- en chemicaliëntankers, bulkschepen, LPG- en LNG-schepen, containerschepen, offshore schepen, roro schepen binnenvaartvrachtschepen en – passagiersschepen. Haar beoordelingscriteria zijn van toepassing op milieu, kwaliteits- en veiligheidsaspecten en de prestaties van het management en de bemanning. Deze alomvattende benadering en een divers team aan deskundigen van de industrie die het programma ondersteunen, stellen Green Award in staat om de kwaliteit van haar audits en de reële waarde van haar certificaat te garanderen. Het programma is ontwikkeld overeenkomstig 12 UN SDG’s (doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling ) die het ESG-beleid (op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur) van organisaties over de hele wereld ondersteunen.

Met meer dan 150 havens en andere met de scheepvaart verbonden organisaties, die kortingen verstrekken aan de gecertificeerde bedrijven en schepen, stimuleert het programma scheepseigenaren en managers te investeren in verbeteringen aan boord en aan wal en geeft blijk van betrouwbar maatschappelijk verantwoorde ondernemen en dient als instrument voor risicovermindering voor de deelnemende scheepvaartbedrijven havens en dienstverleners in de maritieme sector.

www.greenaward.org