Van Meeuwen

Van Meeuwen heeft zicht aangesloten bij het HDN

 

Het “Platform HDN” verschaft duidelijkheid in het labyrint van Europese normen en richtlijnen met betrekking tot ontwerp en bouw van machines en procesinstallaties in de voedingsmiddelenindustrie. Hiermee wordt de voedselveiligheid in onze samenleving nu en in de toekomst gewaarborgd. Daarnaast heeft de Nederlandse voedingsindustrie aangegeven om een voortrekkersrol te willen blijven spelen door het verder ontwikkelen van specifieke richtlijnen in het Platform HDN, bovenop de Europese regelgeving.