van Meeuwen

Interview Vincent de Wee, Technical Support en Technical Development team

Vincent de Wee, bijna 10 jaar werkzaam bij Van Meeuwen in de rol van Technical Support en onderdeel van het Technical Development Team, deelt graag zijn verhaal.

Wat beleef jij zoal in een gemiddelde week in de rol van Technical Support?

Een ‘standaard’ week is altijd heel divers in mijn functie. Een belangrijk terugkerend item zijn de oliemonsteranalyses die door een onafhankelijk laboratorium voor ons worden geanalyseerd. Het hele proces is geautomatiseerd. Wij doen wel de controle zodat de klant de juiste informatie krijgt. In mijn functie als Technical Support krijg ik uiteraard veel technische vragen, zowel intern als van klanten. Erg leuk om mensen te helpen en vanuit mijn kennis een adviserende rol te vervullen. Er komen ook bijzondere vragen langs hoor, zoals “Heeft u olie?” of “Wordt dit smeermiddel gemaakt binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale?”

Iets anders dat vaak terugkeert, zijn vragen rondom documentatie. En natuurlijk doen we regelmatig testen. Zowel voor nieuwe als bestaande producten, die wij regulier controleren of ze nog voldoen aan onze verwachtingen en de specificaties die we ooit hebben opgesteld. Ik ga ook mee naar de klanten om de technische vraagstukken in de praktijk te kunnen bekijken en bespreken.

 Wat zijn grote uitdagingen op het moment?

Twee zaken. Technisch gezien is het de belasting op de smeermiddelen zelf die groter wordt. Door kleinere carterinhouden, zwaardere belastingen en hogere temperaturen. We eisen steeds meer en het moet met steeds minder. Administratief gezien is de regelgeving en bijbehorende documentatie een uitdaging. Uiteraard met name in voedingsmiddelen- en biologisch afbreekbare hoek. Daar willen wij wel in voorop lopen, echter het vergt wel veel extra tijd.

Kan je iets beschrijven over hoe het proces met betrekking tot nieuwe producten gaat?

Eigenlijk moeten we twee stromingen onderscheiden, namelijk maatwerk en commercieel in te zetten producten.

Bij maatwerk is er altijd een hele duidelijke uitdaging of behoefte van een klant. Daarmee gaan we aan de slag en onderzoeken we of het haalbaar is om een gewenste cost/performance te bereiken.

Voor producten die naar meerdere klanten gaan, zijn er verschillende aanleidingen om iets nieuws te ontwikkelen. Een gat in het productenpakket waar we tegenaan lopen, een product dat door de leverancier uit een pakket wordt gehaald, of een back-up die we proactief willen hebben om niet afhankelijk te zijn en altijd opties te kunnen bieden aan onze klanten. Maar ook ideeën van onze eigen mensen, danwel klanten en leveranciers spelen hier een belangrijke rol.

Technisch kijken we altijd vanuit de toepassingen in de markt. Een smeermiddel bestaat uit eigenlijk twee componenten, een basisolie en additievenpakket. Afhankelijk van temperaturen, belasting, hechting en vele andere factoren kiezen we de juiste combinaties. Bijvoorbeeld met eisen voor EP (extreme pressure) en/of anti-wear additieven stappen we naar leveranciers. Vaak is de mengverhouding proefondervindelijk te benaderen. Sommige testen doen we in huis, andere besteden we uit.

Kan je een voorbeeld geven van de testen die worden gedaan voordat een smeermiddel ‘goedgekeurd wordt’ binnen Van Meeuwen?

Natuurlijk zijn er verschillende testen voor verschillende oliën of vetten. Neem bijvoorbeeld een tandwielkastolie, die testen wij op:

  • Hoge smeerfilmsterkte  (waaronder 4-kogel waarde, FZG, Timken, Falex)
  • Agressiviteit ten opzichte van materialen als koper, brons (bijvoorbeeld glijlagers)
  • Schuimgedrag (met name voor wormwielkastoliën)
  • Waterafscheiding

Wat is het laatste product dat gelanceerd is?

Black Point Wire Rope & Gear Compound. Wat maakt het bijzonder? Extreem hoge smeerfilmsterkte en een goede hechting op verzinkte kabels. Die combinatie maakt het zeer interessant voor staalkabels die onder water gaan.

Welk product zit in ontwikkeling?

Er wordt veel tijd in onze Green Point-lijn gestopt, een onderscheidende biologisch afbreekbare lijn die eigenschappen kent die op dit moment nog niet in de markt aanwezig zijn!