van Meeuwen

Nieuwe smeertechnische cursus van de NVDO Maintenance Academy en Van Meeuwen Lubrication

De cursus “Smeertechnisch Onderhoud, een professioneel specialisme” is het jongste resultaat van de samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud en Van Meeuwen Lubrication.

Het uitvoeren van professioneel smeertechnisch onderhoud is een specialisme en vereist specifieke kennis. Om productieprocessen te optimaliseren en kosten en risico’s te verlagen is goed smeertechnisch onderhoud en het delen van smeertechnische kennis uiterst belangrijk.

Bij het volgen van de eendaagse cursus leert de cursist de basis van het smeertechnisch onderhoud en welk specialisme vereist is.

De NVDO wil met haar portfolio in de Maintenance Academy professioneel inhoud geven aan één van de doelstellingen van de vereniging, namelijk “kennisuitwisseling onder de leden”. De cursus “Smeertechnisch onderhoud, een professioneel specialisme” sluit uitstekend bij deze doelstelling aan.

Klik hier voor meer informatie over de overige smeertechnische opleidingen van Van Meeuwen Education en voor het aanvragen van onze Kennisposter.