van Meeuwen

Smeertechnische inspectie

Verbeteren en besparen

Bij een smeertechnische inspectie controleren we alle knelpunten van smeertechnisch onderhoud. En dan bedoelen we álle knelpunten. We nemen het onderhoudsprogramma en de smeeropdrachten onder de loep. Kijken naar de organisatie en uitvoering van smeeractiviteiten, veiligheidseisen en borging. Duiken in het opleidingsniveau en de kennis van technische medewerkers. Controleren de conditie en opslag van smeermiddelen en gereedschappen. En inspecteren documentatie, veiligheidsbladen en de afvoer van gebruikte smeermiddelen. Dat levert u overigens meer op: een concreet actieplan waarmee u smeertechnisch onderhoud verbetert. En aantoonbaar kosten bespaart. Dit presenteren we aan u. Voor regelmatig terugkerende inspecties spreken we graag een abonnementsprijs af.

Geeft u direct voordeel

  • Direct inzicht in alle mogelijke besparingen en verbeteringen en een concreet actieplan
  • Aantoonbaar effect: hogere beschikbaarheid van uw machinepark, lagere kosten voor smeertechnisch onderhoud en smeertechnische risico’s vermijden
  • Speciale smeerpuntenanalyse voor de voedingsmiddelenindustrie: risico’s borgen binnen uw HACCP-systeem