van Meeuwen

Wetting & Spreading Agents

Het gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw belast het milieu en is niet bevorderlijk voor het eindproduct zelf. Omdat daarnaast bestrijdingsmiddelen makkelijk van bladeren afrollen, komen er onnodig veel pesticiden in het grondwater terecht. Door wetting en spreading agents te gebruiken, is slechts een fractie van de normale hoeveelheden bestrijdingsmiddelen nodig en verspreiden pesticiden zich makkelijk over de planten. Uw productieproces verbetert aanzienlijk. Naast deze additieven kunt u ook een fertilizer toepassen voor optimale groei van planten en maximaal rendement van het gewas.