van Meeuwen

Biogas

Schuimvorming remmen

Vergistingsinstallaties, afvalwaterzuiveringen en bedrijven die mest verwerken. Ze moeten vaak de productie stilzetten omdat schuimvorming optreedt, soms wel meters hoog. Wist u dat schuimvorming de gasopbrengst tot wel 30% vermindert? Daarnaast kan in vergisters de druk van het schuim zo hoog oplopen dat dit het rekvermogen van een flexibel dak overstijgt. Het dak kan zelfs scheuren en gas kan ongecontroleerd uitstromen. Van Meeuwen heeft hiervoor uitstekende oplossingen. Met onze biologisch verantwoorde anti-foam presteren uw biogasprocessen tot wel 30% efficiënter. Ook voor de mestverwerking leveren wij biologische anti-foams die je toepast voor het denitrificatieproces van de mestputten. Tevens leveren wij anti-foams voor mestscheiding en tegen stalmestschuim.

Met biologisch verantwoorde additieven

Anti-foam for gas treatment Demulsifiers 
  • Sag Antfoam Agents
  • VM Antifoams
  • FoodCare® Anti-foams
  • Silbreak Demulsifiers